Perquè és important que un administrador de finques estigui col·legiat?

Sanmi Admistradors, som Administrador de Finques Col·legiat de Sant Quirze del Vallès. Des del nostre despatx d’Administració de Finques creiem que és absolutament necessari que un administrador de finques estigui col·legiat per diverses raons:

Garantia de professionalitat i competència:

La col·legiació assegura que l’administrador de finques compleix els requisits de formació i competència establerts pel col·legi professional corresponent. Com que està col·legiat, es demostra que l’administrador ha adquirit els coneixements necessaris per exercir la professió i està compromès amb la formació contínua i el compliment d’estàndards ètics i professionals.

Serveis professionals externs:

Els administradors col·legiats tenim accés a tot un seguit de serveis professionals externs a preus molt competitius, com ara certificats digitals, burofaxes, registres de morositat, Oficina Tècnica de Rehabilitació, Consultories Legals Tècniques, CAE, LOPD… etc… que suposen un estalvi notable a la comunitat de propietaris una RC addicional.

Protecció per als propietaris:

La col·legiació ofereix una protecció addicional als propietaris i comunitats de propietaris. En contractar un administrador col·legiat, es té la seguretat que s’està treballant amb un professional que està subjecte a:

  1. Un codi deontològic
  2. Un règim disciplinari establert pel col·legi professional.

En cas de mala praxi o incompliment de les normes, els propietaris poden presentar una queixa o reclamació davant del col·legi corresponent.

Accés a informació i formació actualitzada:

Els col·legis d’administradors de finques solen proporcionar als col·legiats accés a informació actualitzada sobre canvis legislatius, normatives i jurisprudència rellevant per a la professió. A més, solen oferir programes de formació i capacitació contínua que permeten als administradors mantenir-se actualitzats i millorar-ne les habilitats professionals.

Mediació i resolució de conflictes:

En cas de conflictes entre els propietaris o entre els propietaris i l’administrador, el col·legi professional pot actuar com a mediador i facilitar la resolució de disputes. Això ofereix un recurs addicional per resoldre conflictes de manera equitativa i efectiva.

Suport legal i representació professional:

La col·legiació brinda suport legal i representació professional als administradors de finques en assumptes relacionats amb el seu exercici professional. En cas de litigi o disputes legals, el col·legi pot brindar assessorament i suport legal als seus col·legiats, cosa que enforteix la posició de l’administrador i en protegeix els interessos.

Sanmi Administradors de formem part del col·legi d’administradors. La col·legiació garanteix la professionalitat, competència i ètica en l’exercici de la professió, protegeix els drets dels nostres clients, proporciona accés a informació i formació actualitzada i ofereix suport legal i representació professional en situacions conflictives. És un indicador de confiança i qualitat del servei ofert a les comunitats de propietaris.