FAQs

Faqs - Preguntes i dubtes sobre l'Administració de Finques

En aquesta secció de FAQs (Preguntes Frequents) us deixem apuntades alguns dels dubtes més habituals i consultes que ens fan els nostres clients potencials o actuals. Desitgem que les FAQs us ajudin a resodre alguns dels vostres dubtes sobre els Administradors de Finques. Si malgrat tot aquestes FAQs seguiu necessitant més informació o assesoría, a Sanmi Administradors estarem encantats de posar a la vostra disposició tot el nostre coneixement com a administradors de finques col·legiats amb una llarga experiència. No dubteu en contactar-nos i demanar-nos consell.

 • No inclou les juntes extraordinàries durant l’exercici.
 • No inclou les despeses de comunicació amb els clients (copropietaris, clients o proveïdors) postals
 • No inclouen, en ocasions, despeses de materials d’oficina.
 • No inclou els serveis de professionals externs per a elaboració de tributs.
 • No inclou els serveis de professionals externs per a certificat Digital, Compliment de Protecció de Dades i de Centre d’activitats Empresarials.
 • El canvi d’administrador s’ha d’aprovar en junta per majoria simple o s’ha de comunicar al administrador sortint al moment de la reunió ordinària anual, al punt del ordre del dia “renovació de càrrecs”, malgrat què l’administrador no ho consulti.
 • Cap la possibilitat, i es perfectament legal, què en cas que ja s’hagi renovat el càrrec a la junta ordinària i, amb posterioritat, la comunitat decideixi cessar-ho, exercici el seu dret a cobrar l’anualitat complerta. Aquest fet es completament legal.
 • En general, a Catalunya (què es regeix pel Codi civil Català i no pas per la Llei de Propietat Horitzontal) bastarà la majoria simple per gairebé tots els casos què no es trobin dins de les exempcions de majories qualificades, què son molt puntuals i concretes, requerint-se, en aquest cas, l’assoliment amb posterioritat a la junta.
 • Alguns exemples de majories qualificades (4/5 parts  o unanimitat) son: Modificar la quota de participació, cedir l’ús d’elements comuns, modificar els estatuts, les innovacions físiques no exigibles per Llei, quotes especials de despeses, financiacions.
 • Per defecte, la quota de participació en la comunitat, la estableix el títol de constitució o la escriptura de Divisió Horitzontal i, per defecte, aquesta serà la implicació (per coeficients) de cada propietat en la distribució de les despeses de comunitària.
 • Això no implica què, o bé perquè així consti a la Divisió Horitzontal o als Estatuts, algunes entitats tinguin un coeficient de participació diferent per determinades despeses comunitàries (o inclòs no participin) o què, per acord de la comunitat, determinades despeses (com per exemple l’ús de determinats elements comuns) s’imputi de manera totalment diferent a la quota de participació.
 • Per tant, la quota de participació què, per defecte obligarà a les depeses i serà computable per als acords a nivell de votació en majories qualificades no ha de ser, obligatòriament, la mateixa què es faci servir per calcular la quota.
 • Per defecte, la quota de participació en la comunitat, la estableix el títol de constitució o la escriptura de Divisió Horitzontal i, per defecte, aquesta serà la implicació (per coeficients) de cada propietat en la distribució de les despeses de comunitària.
 • Això no implica què, o bé perquè així consti a la Divisió Horitzontal o als Estatuts, algunes entitats tinguin un coeficient de participació diferent per determinades despeses comunitàries (o inclòs no participin) o què, per acord de la comunitat, determinades despeses (com per exemple l’ús de determinats elements comuns) s’imputi de manera totalment diferent a la quota de participació.
 • Per tant, la quota de participació què, per defecte obligarà a les depeses i serà computable per als acords a nivell de votació en majories qualificades no ha de ser, obligatòriament, la mateixa què es faci servir per calcular la quota.
 • La junta de propietaris pot convocar-se quan ho consideri adient el President o quan ho demanin, com a mínim, una quarta part dels propietaris (o els què representin una quarta part de les quotes de participació) davant la absència o manca de convocatòria per part del President.
 • Així mateix es considerarà valida i convocada una reunió sense convocatòria quan coincideixin tots els copropietaris i acordin per unanimitat la celebració de la reunió i l’ordre del dia.