Rehabilitació energètica a Sant Quirze del Vallès. Ajuts i subvencions.

La rehabilitació energètica d’edificis és una pràctica crucial en la nostra societat contemporània. A mesura que ens enfrontem als reptes del canvi climàtic i de la sostenibilitat, la renovació dels edificis existents emergeix com una solució necessària per reduir la empremta ecològica i augmentar l’eficiència energètica.

En un context on el consum d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle provenen majoritàriament dels edificis, la rehabilitació energètica esdevé una estratègia clau. Mitjançant la millora de l’aïllament tèrmic, l’ús de tecnologies eficients i la implementació de sistemes d’energies renovables, es pot reduir significativament el consum energètic d’un edifici.

Aquesta transformació no només beneficia el medi ambient, sinó que també comporta avantatges econòmics i socials. La disminució de les factures energètiques alleuja la pressió financera dels residents. Alhora també contribueix a la creació de llocs de treball en el sector de la construcció i la indústria verda.

Així doncs, la rehabilitació energètica en edificis no només és una resposta a les demandes de sostenibilitat, sinó que també és una oportunitat. Una oportunitat per millorar la qualitat de vida, reduir les despeses i contribuir de manera significativa a la construcció d’un futur més sostenible.

A Sanmi Administradors us podem ajudar. Us podem oferir informació de les iniciatives empreses per les administracions públiques per a afavorir la rehabilitació energètica dels edificis. Contacteu-nos i us facilitarem la informació. Enguany hi ha diferents campanyes de subvencions i ajuts per a rehabilitació energètica. Recentment l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va fer una sessió informativa.

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE REHABILITACIÓ D’HABITATGES A SANT QUIRZE

El passat 11 d’octubre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va fer una sessió informativa sobre la rehabilitació energètica dels habitatges unifamiliars. Fou una jornada sobre els diferents programes d’ajuts va omplir bona part de la Patronal.

Una cinquantena de persones van assistir ahir a la Jornada per a la rehabilitació energètica d’habitatges. L’organització anava a càrrec de l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. L’acte es va celebrar a la Patronal.

Durant la sessió es van presentar els diferents programes d’ajuts als quals es poden acollir els habitatges per a la rehabilitació energètica i els beneficis que comporten en cada cas.

La Jornada s’emmarca en el projecte “Impuls per a la rehabilitació energètica de l’habitatge”, un projecte del Consell Comarcal. L’Ajuntament es va adherir a aquest programa el mes de maig.

Les persones assistents ahir van poder conèixer de primera mà els programes Next Generation 3, 4 i 5 Aquests programes inclouen aspectes com el deure de conservació com a propietàries, qui és beneficiari, reformes incloses o sol·licitud de subvencions, entre altres aspectes.

L’arquitecta tècnic Mireia Figueras, acompanyada per dos mediadors del Consell Comarcal, van ser els encarregats de respondre els dubtes del públic assistent, centrats en qüestions com el Certificat d’Eficiència Energètica, l’ITE dels habitatges unifamiliars, la sol·licitud de fons per a obres finalitzades, etc.

Avantatges de la rehabilitació energètica:

. Compliment del deure de conservació

. Augment del valor patrimonial

. Estalvi en les factures futures

. Millora del confort tèrmic, benestar i salut

. Disminució de l’impacte ambiental

Deja un comentario