Principals problemàtiques amb què es troben els administradors de finques

Les problemàtiques dels administradors de finques, en l’exercici de les seves funcións, són habituals. Regularment els professionals s’han d’enfrontar a diverses dificultats que acostumen a superar amb éxit. L’habilitat, la metodologia, el coneixement, l’experiència acumulada i altres valors ajuden a solventar-les. Algunes de les principals problemàtiques dels Administradors de finques són les següents:

1. Morositat en el pagament de quotes:

Un dels desafiaments més comuns per als administradors de finques és bregar amb la morositat en el pagament de les quotes per part dels propietaris. Això pot afectar la gestió financera de la comunitat i dificultar la realització de pagaments i el manteniment adequat de la propietat. Els administradors, en consens amb la comunitat, han d’implementar mesures per fomentar el compliment dels pagaments. En casos extrems, els administradors poden ajudar a la comunitat a prendre les accions legals aprovades en junta per fer front a la morositat.

2. Conflictes entre propietaris:

Els administradors de finques sovint es troben enmig de conflictes i disputes entre propietaris. Generalment per diferències en la interpretació de normes, problemes de convivència o disputes legals. La resolució d’aquests conflictes pot requerir habilitats de mediació i negociació per part de l’administrador per assolir solucions justes i equitatives.

3. Manteniment i reparacions:

La gestió de manteniment i reparacions pot presentar desafiaments, especialment quan es tracta de pressupostos limitats o de la necessitat contractar proveïdors de serveis fiables. Els administradors han de vetllar per tal que els proveïdors de manteniment duguin a terme les seves tasques de manera oportuna. Juntament amb els presidents de les comunitats avaluen els serveis de reparació i s’asseguren que es compleixen els estàndards de qualitat.

4. Compliment normatiu i legal:

Els administradors de finques han d’estar actualitzats sobre la normativa i la legislació vigent relacionades amb la propietat horitzontal. També sobre els arrendaments urbans, la seguretat, la protecció de dades… El compliment d’aquestes regulacions pot resultar complicat i requerir un seguiment rigorós per evitar infraccions i sancions.

5. Gestió de proveïdors de serveis:

Coordinar els proveïdors de serveis contractats, com ara empreses de neteja, jardineria o manteniment, pot ser un desafiament. Els administradors han d’assegurar-se de contractar proveïdors de confiança. També han d’avaluar-ne l’exercici, negociar contractes i supervisar, juntament amb els presidents de la comunitat, que es compleixin els termes acordats.

6. Canvis legislatius i normatius:

Les lleis i regulacions relacionades amb l’administració de finques poden canviar amb el temps. Això requereix que els administradors es mantinguin actualitzats i adaptin les pràctiques de gestió. Això implica un esforç constant de formació i seguiment de les novetats legislatives.

Aquestes són només algunes de les problemàtiques comunes a què s’enfronten els administradors de finques. Tot i això, amb una gestió professional, habilitats de comunicació efectiva i un enfocament proactiu, els administradors poden abordar aquestes situacions i contribuir al bon funcionament de les comunitats que administren.